HTML Sub Menu by Css3Menu.com

 

EĞİTİM HİZMETLERİ

İLETİŞİM DESTEK PROGRAMI (1 Günlük Modül)

Amaç;

İletişim kazaları, yaşamımızı ve günlük hayatımızı olumsuz yönde etkilemekte, eğer ailede yaşanıyorsa iş hayatımızı; iş hayatında yaşanıyorsa aile hayatımızı olumsuz yönde etkilemektedir. İletişimi analiz ederek kişiye göre uygun hale getirmek gerçekleştirilebilir

“İletişim Destek Programı” katılımcılarda; kişiler arası iletişimin kalitesini arttırmayı, dinleme becerileri kazandırmayı, kendimizi ifade etmeyi, beden dilini etkili kullanmayı, çalışma hayatındaki motivasyonu arttırmayı, stresle baş etme yöntemlerini geliştirmeyi, çatışma çözme becerilerini kullanmayı amaçlamaktadır.

İçerik;

 • İletişim Analizi
 • İletişim Becerileri
 • Temel İhtiyaçlar Üçgeni
 • Zamanı Yapılandırma
 • Yaşam Pozisyonları
 • Kabul İletileri
 • Benlik Durumları ve Transaksiyonlar,
 • Çatışma ve Çatışma Çözme Yöntemleri

Yöntem ve teknik;

“İletişim Destek Programı” “U” oturumu şeklinde katılımcı bir yöntemle uygulanmaktadır. Bu amaçla Soru Cevap, Düz anlatım, Öykü, Oyun, hayalinde canlandırma yöntem ve tekniklerinden yararlanılmaktadır.

Süre;

1 tam gün uygulanmaktadır (10:00-17:00)

İLETİŞİM DESTEK PROGRAMI (2 Günlük Modül)

Amaç;

İletişim kazaları, yaşamımızı ve günlük hayatımızı olumsuz yönde etkilemekte, eğer ailede yaşanıyorsa iş hayatımızı; iş hayatında yaşanıyorsa aile hayatımızı olumsuz yönde etkilemektedir. İletişimi analiz ederek kişiye göre uygun hale getirmek gerçekleştirilebilir

“İletişim Destek Programı” katılımcılarda; kişiler arası iletişimin kalitesini arttırmayı, dinleme becerileri kazandırmayı, kendimizi ifade etmeyi, beden dilini etkili kullanmayı, çalışma hayatındaki motivasyonu arttırmayı, stresle baş etme yöntemlerini geliştirmeyi, çatışma çözme becerilerini kullanmayı amaçlamaktadır.

İçerik;

 • Transaksiyonel Analiz ve İletişimin Analizi
 • İletişim Becerileri
  • İletişim engelleri
  • Dinleme
  • Ben Dili
  • Sözlü Sözsüz iletişim
 • Temel İhtiyaçlar Üçgeni
 • Zamanı Yapılandırma
 • Yaşam Pozisyonları
  • Beden Dili
 • Kabul İletileri
  • Takdir, eleştiri ve teşvik
 • Benlik Durumları ve Transaksiyonlar,
 • Çatışma ve Çatışma Çözme Becerileri

Yöntem ve teknik;

“İletişim Destek Programı” “U” oturumu şeklinde katılımcı bir yöntemle uygulanmaktadır. Bu amaçla Soru Cevap, Düz anlatım, Test kullanımı, Vaka Çalışması, Öykü, Oyun, uygulama ve hayalinde canlandırma yöntem ve tekniklerinden yararlanılmaktadır.

Süre;

2 tam gün uygulanmaktadır (10:00-17:00).

EKİP OLMA EĞİTİMİ

İş hayatı içerisinde başarıyı yakalamış kurumlar, ekip oluşturma becerisi kazanmış; zor işlerin altından kalkabilen ekiplere sahip kurumlardır. Bir grubun ekip olabilmesi için bazı olmazsa olmazları bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı ekibi oluşturan kişilerin güçlü ve zayıf yönlerini bilmek, açık ve etkili iletişim diğeri ise güvendir.
Ekibi oluşturacak bireylerin, birbirlerini profesyonellerin oluşturacağı bir ortamda tanımaları, ekip olma prensiplerini yaşayarak özümsemeleri, ekip içinde iletişim, iş bölümü, amaç, hedef ve liderliğin önemini kavramaları ve ekipteki görev tanımlarını bilip uygun davranışlar geliştirmelerini hedeflediğimiz eğitim programını “outdoor” ve “indoor” olarak planlamakta, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda uygulamaktayız.

İçerik:

İçerik iki alanda düşünülebilir: Teorik ve Uygulama. “Neden ekip çalışması? Ekip çalışmasının olumlu sonuçları nelerdir? Kuramsal olarak ekip çalışmasına bakış nedir?” sorularının yanıtlanacağı kuramsal bilgilendirme çalışmaları ve grubun ekip olması amacı ile bilgiyi farkındalık ve beceri düzeyine taşıyacak ekip oyunları.
Ekip olma eğitimine katılacak kişilerin iş tanımlarına göre eğitim içeriği revize edilecek ve uygulanacaktır. Amaçlı farkındalık oyunları yapılması, amaçlanan işlere göre örneklendirilecek ve yapılandırılacaktır.

Yöntem:

“Ekip Olma Eğitimleri” iki farklı yöntem ile yapılmaktadır. Tüm ekibin açık alanda olabileceği, diğeri ise ekiplerin rahat hareket edebileceği geniş eğitim salonlarında. Kullanılacak yöntemler hangi tarz eğitim uygulanacağı ile çok ilgilidir.

Her iki durumda da bilgilendirme sunumları, ekip oyunları oynanacak, vak’a çalışmaları alınacak ve bunların üzerinden senaryolar geliştirilecektir.

Süre;

2 tam gün uygulanmaktadır (10:00-17:00).

 

LİDERLİK \ EKİP YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Lider, bireyleri ortak hedeflere yönelten, hedefleri benimseten, bireyler arası köprüyü oluşturan, dağınık güç ve bilgiyi bir araya toplayıp sinerji yaratan kişidir. Liderin tanımına açıklık getirebilmek için 'lider kimdir?' sorusu sorulmalıdır. Bu sorunun cevabı şu maddelerdir:

Değerlendiren, özetleyen, sorgulayan ve sabırlı, Sürekli önde değil, gerektiğinde arka planda duran, Değişimin yaratıcısı ya da öncüsü olan, Zorluklarla mücadele eden, Etik kurallarını bireysel menfaatlerinin önünde tutan, o Kararları ekiple birlikte alan, Sürekli değişime açıktır.

Aslında lider bu maddelerin toplamından çok daha büyük bir değeri ifade eder. Becky Brodin liderlikle ilgili şöyle der; "Liderlik otorite kullanımı değildir. İnsanları güçlendirmektir."

İçerik:

 • Liderin amacı,
 • Liderlik kavramı, psikolojide ve sosyolojideki yeni gelişmeler,
 • Liderlik potansiyeli, geliştirilmesi,
 • Liderlik hakkı,
 • Liderin görevleri,
 • Liderlik ve yöneticilik,
 • Yönetici neyi başaramaz?
 • Liderin kendisinin değişmesi,
 • Liderin iletişim gereksinimleri,
 • Liderin iletişim tarzı,
 • Liderin kişiyi değiştirmesi,
 • Liderin grubu değiştirmesi, liderlik ve krizin ve olumsuz durumların yönetilmesi

Yöntem:

Katılımcı yöntem uygulanmaktadır. Bu nedenle en fazla 20 kişinin katılacağı “U” oturuma uygun bir salonda eğitim yapılabilir. Eğitimde Soru Cevap, Düz Anlatım, Vaka Çalışması, Hayalinde Canlandırma, Canlandırma ve Oyun yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

Süreç:

Eğitim 2 gün ve 12 saat olarak uygulanmaktadır.

KURUM İÇİ ETKİLİ İLETİŞİM

İnsanlar günlerinin büyük bir bölümünü iş hayatı içinde geçirmektedir. Aynı çatı altında yaşayan iş arkadaşlarının olumlu ve birbirlerini destekleyen tarzda bir iletişime geçmeleri, işin kalitesini olumlu yönde etkilemesinin yanı sıra verilen hizmeti de doğrudan etkilemektedir.
Kurum içi etkili iletişim eğitimi, bu bilgiden yola çıkarak Ekin EDM tarafından planlanarak uygulanmaktadır.

İçerik:

“Kurum içi etkili iletişim eğitimi” aşağıdaki maddeleri amaçlamaktadır.

 • Temel iletişim becerileri ve transaksiyonlar,
 • Aynı işyerinde çalışan insanların birbirlerini tanımalarını sağlamak,
 • Kişilik özelliklerini tanımak ve farklılıklara saygı duymayı öğrenmek,
 • İş arkadaşı ile uygun iletişim tarzlarını geliştirmek,
 • İş yerinde ortaya çıkan çatışma durumlarına müdahale yöntemlerini bilmek,
 • Üst ya da amir ilişkilerini uygun şekilde sürdürmek.

Yöntem:

Maksimum 25-35 kişinin katılımı ile “U” oturumu şeklinde katılımcı bir yöntemle uygulanmaktadır. Bu amaçla Soru Cevap, Düz anlatım, Vak’a Çalışması, Öykü, Oyun ve hayalinde canlandırma yöntem ve tekniklerinden yararlanılmaktadır.

Süre:

Eğitim 2 gün içerisinde 12 saat olarak uygulanmaktadır.

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

“Yetişkin eğitimi öncesinde ciddi, sırasında eğlenceli ve sonrasında verimli olandır.” Bu üç durumu karşılayacak yetişkin eğitimcileri ancak amaçlarına ulaşabileceklerdir. Ekin Eğitim Danışmanlık Merkezi çalışanları yetişkin eğitimi konusunda edindikleri bilgi daha önemlisi tecrübeleri aktarmak amacı ile “Eğiticinin eğitimi” programını hazılayarak uygulamaktadır.

İçerik:

 • Yetişkin Eğitimi ilke ve teknikleri
 • Yetişkin Eğitimi farklılıkları
 • Sunum Teknikleri
 • Uygulanacak yöntem ve teknikler
  • Envanterler
  • Isınma oyunları
  • Amaçlı oyunlar
  • Dikkat Toplayıcılar
 • Yetişkin Eğitimi öncesi hazırlıklar
  • Planlama
  • Mekan hazırlıkları
  • Davet ve katılım sağlama
 • Eğitim sırasında dikkat edilecekler
  • Sunum teknikleri
  • Yöntem ve teknikler
 • Eğitim sonrası değerlendirme ve takip araçları
  • Değerlendirmenin önemi ve yöntemleri
  • Ara, günlük ve son değerlendirme
  • Yöntem ve teknikler

Yöntem:

Katılımcı yöntem uygulanmaktadır. Bu nedenle en fazla 20-30 kişinin katılacağı “U” oturuma uygun bir salonda eğitim yapılabilir. Eğitimde Soru Cevap, Düz Anlatım, Vaka Çalışması, Hayalinde Canlandırma, Canlandırma ve Oyun yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

Süre:

Eğitim ard arda 3 gün ve 18 saat olarak uygulanmaktadır.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNDE ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMİ

Müşteri ile direk temasta olan kişilerin, müşterinin iletişim ihtiyaçlarını karşılaması ve iletişimini müşterisi ile ilişkisini zedelemeden amacı doğrultusunda ilerletmesi bir çalışanın temel görevlerinden biridir. Peki bu tarz bir iletişim nasıl gerçekleşebilir? İletişim bir kumaş gibi masaya yatırılıp ölçülebilir mi?

Tabii bize tam olarak sonuç vermese de ya da tam olarak ölçülemese de, bir çok değişkene göre farklılaşsa da iletişim analiz edilerek uygun tarz yakalanabilir. Ekin EDM, müşteri ilişkilerini geliştirmeye yönelik müşteriler ile direk temasta olan kişilere yönelik olarak uyguladığı bir eğitim programıdır.

İçerik;


• İletişimin analizi nedir?
• İnsanlar neden iletişime geçerler?
• Temel İhtiyaçlar Üçgeni
• Zamanı Yapılandırma
• Yaşam Pozisyonları
• Kabul İletileri

Yöntem:

Katılımcı yöntem uygulanmaktadır. Bu nedenle en fazla 20 kişinin katılacağı “U” oturuma uygun bir salonda eğitim yapılabilir. Eğitimde Soru Cevap, Düz Anlatım, Vaka Çalışması, Hayalinde Canlandırma, Canlandırma ve Oyun yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.

Süre:

Eğitim 2 gün ve 12 saat olarak uygulanmaktadır.

ANNE BABALARA ve EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARINA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMLARI

BİZİM AİLE SEMİNERİ

Amaç;

Anne Babalık dünyanın en zor mesleklerinden biridir. Sorumluluklar yerine getirildiği takdirde hiçbir şeyle ölçülemeyecek derecede zevkli ve eğlencelidir. Fakat anne babalık konusunda bir eğitim verilmemekte ve anne babalar çocuklarını yetiştirme konusunda deneme yanılma yolu gibi bir yöntem kullanmaktadırlar. Yapılan hataların geri dönüşümünün olmadığı bu yöntem aile hayatında tedavi edilmesi mümkün olmayan yaralar açabilir.

Anne Babalar kendi anne ve babalarında gördükleri çocuk yetiştirme davranışlarının ya aynısını ya da tam tersini uygulayarak çocuklarına kişilik kazandırmaya çalışmakta ve bu konularda uzman yardımı alamamaktalar. Bizim Aile Semineri bu ihtiyaçtan yola çıkarak anne ve babalara çocuk yetiştirme sanatı hakkında bilgi vermektedir. Bu seminer sayesinde anne babalar aşağıda verilen amaçlar doğrultusunda bilgi almakta ve davranışlarını ona göre düzenlemektedirler.

 • Çocuğun hayatında destekleyen çevrenin önemi
 • Aile Tutumları
 • Aile hayatındaki kurallar
 • Etkin dinleme
 • Kendini doğru ifade etme

Yöntem ve teknik;

Semineri, 50-70 kişilik gruplara konferans oturum ile PP sunum ve yazı tahtası kullanılarak katılımcı bir yöntem ile uygulanmaktadır. Soru Cevap, Hayalinde Canlandırma, Canlandırma ve Öykü gibi yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır.

Katılımcı Profili;

2-14 yaş grubu çocuğu olan anne ve babalara yönelik olarak uygulanmaktadır.

Süre;

“Bizim Aile Semineri” 20 dakikalık ara ile birlikte toplam 3 saat olarak uygulanmaktadır.

 

OKULUM, ÇOCUĞUM ve BEN

Amaç;

Okul çocuğun zihinsel, sosyal, duygusal ve bedensel gelişim alanlarının desteklenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Çocuğun okula karşı olumlu duygular içerinde olması gelişim alanlarındaki performansını etkileyecektir. Çocuğun okula karşı olumlu tutumları geliştirmesinde önemli basamaklardan biri ailedir.

Bu seminerinde ailenin bu süreçteki katkıları konusunda bilgilendirme yapılacak ve strateji geliştirmesine yardımcı olunacaktır.

 • Eğitim Sürecinde okulun beklentileri,
 • Veli rolleri,
 • Aile Tutumları ve veli rolleri,
 • Veli olarak iletişim becerileri,
 • Okul hayatı ve aile hayatı,
 • Sorun durum stratejileri,

Yöntem ve teknik;

Semineri, 50-70 kişilik gruplara konferans oturum ile PP sunum ve yazı tahtası kullanılarak katılımcı bir yöntem ile uygulanmaktadır. Soru Cevap, Hayalinde Canlandırma, Canlandırma ve Öykü gibi yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır.

Katılımcı Profili;

7-14 yaş grubu çocuğu olan anne ve babalara yönelik olarak uygulanmaktadır.

Süre;

“Okulum, Çocuğum Ve Ben ” 20 dakikalık ara ile birlikte toplam 3 saat olarak uygulanmaktadır.

AİLE İÇİ ETKİLİ İLETİŞİM (1 Günlük Modül)

Amaç;

İletişim bir kaynaktan çıkan bilginin iletişim kanalı kullanarak hedefe ulaşması sürecidir. Peki, iletişim bu kadar basit tanımlanmasına rağmen bu basitlikte ve netlikte insanlar arasında gerçekleşmekte midir? Çocukla olan ilişkide iletişim kazalarını en aza indirmek çocuğun gelişimi açısından önemlidir.

Bu çalışma aile içi iletişim tarzlarının sorgulanmasını ve geliştirilmesini amaçlamaktadır.

 • Aile Tutumlarının farkına varılması,
 • Yetkin tutum becerilerinin kullanılması,
 • Kendini doğru ifade edebilme ve Dinleme becerilerinin kullanımı,
 • Olumlu Disiplin Yöntemleri
 • Anne babalık stratejileri ve Gelişim Alanları

Yöntem ve teknik;

“Aile İçi Etkili İletişim” “U” oturumu şeklinde katılımcı bir yöntemle uygulanmaktadır. Bu amaçla Soru Cevap, Düz anlatım, Vaka Çalışması, Öykü, Oyun, uygulama ve hayalinde canlandırma yöntem ve tekniklerinden yararlanılmaktadır.

Süre;

1 tam gün uygulanmaktadır (10:00-17:00).

AİLE İÇİ ETKİLİ İLETİŞİM (2 Günlük Modül)

Amaç;

İletişim bir kaynaktan çıkan bilginin iletişim kanalı kullanarak hedefe ulaşması sürecidir. Peki, iletişim bu kadar basit tanımlanmasına rağmen bu basitlikte ve netlikte insanlar arasında gerçekleşmekte midir? Çocukla olan ilişkide iletişim kazalarını en aza indirmek çocuğun gelişimi açısından önemlidir.

Bu çalışma aile içi iletişim tarzlarının sorgulanmasını ve geliştirilmesini amaçlamaktadır.

 • Transaksiyonel Analiz kavramı
 • Temel İhtiyaçlar üçgeni
  • Aile Hayatında zamanı yapılandırma
  • Aile hayatında yaşam pozisyonları
  • Aile hayatında Kabul iletileri
 • Benlik Durumları ve Transaksiyonlar
 • Aile Tutumlarının farkına varma ve Analiz etme
  • Aile Tutum Ölçeği uygulaması,
 • Yetkin tutum becerilerinin kullanılması,
 • Kendini doğru ifade edebilme ve Dinleme becerilerinin kullanımı,
  • Davranış Penceresi,
  • Sorun kimde uygulaması,
  • Dinleme testi,
 • Olumlu Disiplin Yöntemleri
 • Anne babalık stratejileri ve Gelişim Alanları

Yöntem ve teknik;

“Aile İçi Etkili İletişim” “U” oturumu şeklinde katılımcı bir yöntemle uygulanmaktadır. Bu amaçla Soru Cevap, Düz anlatım, Vaka Çalışması, Öykü, Oyun, uygulama ve hayalinde canlandırma yöntem ve tekniklerinden yararlanılmaktadır.

Süre;

2 tam gün uygulanmaktadır (10:00-17:00).